אני שמח לבשר כי בישיבת המועצה מיום 30 בינואר 2017 הוצגה ואושרה התוכנית של השכונה הצפונית.
תאריך: 06/02/2017

התוכנית (תב"ע – תכנית בנין עיר) הוכנה על ידי ובמימון משרד השיכון ובהכנת התוכנית השתתפו:
עורכת התכנית – אדריכלית רותי רוהטין
יועצת נוף – אדריכלית תמי וינר סרגוסי
יועץ תנועה – מהנדס זאב לדן
יועץ ניקוז – מהנדס משה ליבוביץ
יועץ מים – מהנדס ריאן עבדאללה
יועץ הידרולוגיה – מהנדס רפי הלוי
יועץ חשמל ותקשורת – דן שרון
נציגי המועצה

מול כל צוות התכנון הנ"ל ליוו את הפרוייקט גם צוות מהנדסים מקביל לפי תחומי התכנון מטעם משרד השיכון.

יחידות דיור:
בתוכנית סה"כ 467 יח"ד
259 יח"ד (מגורים א), חד/דו משפחתי
208 יח"ד (מגורים ב), 4, 5 יח"ד ב – 1 דונם
התוכניות המפורטות (תב"ע) יועברו לועדות לתכנון ובנייה המקומית ובהמשך למחוזית.

התוכנית הוכנה כך שבין היתר תאפשר לזוגות צעירים עלויות סבירות עבור המגרש והפיתוח. (דהיינו – מגרשי בנייה קטנים בשטח בינוי של כ – 110 מ"ר ליחידה).

מצורפת מפה כללית של המתחם המתוכנן.
תוכנית שכונה צפונית

אביהוד רסקי
ראש המועצה