תו סגול - הנחיות משרד הבריאות לשגרת קורונה

תו סגול – הנחיות משרד הבריאות לשגרה בימי קורונה

 

התו הסגול מקבץ הנחיות מתוך פורטל החירום הלאומי

התו הסגול – מקבץ הנחיות מתוך פורטל החירום הלאומי