תנאים ברשיון עסק – רוכלות מזון

 1. בדוכני המזון לא תהיה כל פעילות יצרנית למעט צלייה/ חימום.
 2. ליד כל דוכן יהיה פח אשפה (לפחות 200 ליטר),וברז מים.
 3. תנאים פרטניים לכל סוגי המזון :
  • שתיה קלה, שתיה חמה / משקאות קפואים ומיצים– מכירה בכוסות חד פעמיים אריזות סגורות.
  • גלידות – במקור בעל רישיון יצרן ואריזתן המקורית.
  • קרפ צרפתי- הבלילה תוכן מאבקה מוכנה בלבד (ממקור מאושר).
  • צ'יפס- טיגון בלבד, ללא חיתוך במקום, וממקור בעל רישיון יצרן ואריזתן המקורית.
  • נקניקיות – נקניקיות ממקור מאושר בלבד, עד להכנת הנקניקיות הן יהיו במקרר Cº 4-0,הכנה על פלטת חימום, תוספות קטשופ, חרדל וחמוצים בלבד.
  • פיצה- בניה בלבד, ללא הכנת רוטב או בצק, וממקור בעל רישיון יצרן ואריזתן המקורית.
  • מאפים – חימום בלבד וממקור בעל רישיון יצרן ואריזתן המקורית.
 4. כללי:
  • המזון יהיה ממקור בעל רישיון יצרן (הסעדה) או מבתי אוכל עם רישיון עסק.
  • לא יהיו דוכני מזון המבצעים טיפול מקדים במזון, דהיינו טיפול במזון, הפשרתו, הקפאתו, טחינתו וכד'.
  • לא יהיה מגע בדוכן בין מזון גולמי למזון מעובד או מעובד חלקית.
  • בגמר יום עבודה יושמד כל המזון המוכן שלא נמכר.
  • ישמר עקרון ההפרדה בין מדור לשמירת מזון קר בטמפ' של עד 4 מע' ומדור לשמירת מזון חם בטמפ' של 72 מע' לפחות.
  • המזון יוצג כשהוא מוגן כל העת מזיהום סביבתי וכשהוא מחומם או מקורר בחימום ו/או קירור פעיל.

ענת שרון פרץ

מנהלת רישוי עסקים