תקציב המועצה לשנת 2017

תקציב המועצה לשנת 2018

תקציב המועצה לשנת 2019