בית הכנסת הספרדי העתיק, הנמצא ליד מבנה בית הספר ההסטורי באתר השחזור, מצוי כבר פרק זמן ארוך בתהליך של שיפוצים ובניה.

ביום חמישי 28.6.2018, הגיעו נציגי המועצה: ראש המועצה, אביהוד רסקי, והגזבר, דב אריאל, אל מעונו של הרב הספרדי הראשי, הרב בקשי דורון.

הרב חתם בשם תורמים אשר העבירו סכום של 500,000 ש"ח לטובת השיפוץ של בית הכנסת.

סכום זה מצטרף לסכום אשר המועצה ומשרד הדתות העמידו לטובת הפרוייקט, ובסך הכל של 2,100,000 ש"ח.

סכום זה יאפשר לסיים את הפרוייקט ובית הכנסת יוכל לשרת בחזרה את ציבור המתפללים.