להורים שלום.

הנדון: תשלומי הורים בגני הילדים לשנת הלימודים תשפ"א

מועצה מקומית ראש פנה מברכת אתכם על השתתפותכם במערכת גני הילדים במושבה.

גני הילדים בראש פנה פועלים במסגרת "אופק חדש" במהלך שנת הלימודים בשעות 14:00-8:00. הסייעות פותחות את הגן בשעה 7:30 על מנת להכין את הגן ולקבל את הילדים.

בנוסף, ומעבר לכך, מפעילה המועצה מערכת צהרונים בשעות הצהריים, בימי החופשות ובמהלך חופשת הקיץ. אנו רואים חשיבות לשמירה על הרצף החינוכי, יחד עם זאת, יש לקחת בחשבון כי הצוותים החינוכיים יכולים להשתנות בשעות פעילות הצהרון. הצהרון פועל במהלך השנה בימים   א' – ה' בשעות 16:00-14:00, ובחופשות: בימים א' – ה' בשעות 16:00-7:30, בימי שישי בשעות 12:30-7:30.

מערכת הצהרונים הינה מערכת המופעלת באופן פרטי על ידי הרשות, ואינה חלק מחוק לימוד חובה. מחלקת החינוך שומרת לעצמה את הזכות להפעיל שיקול דעת באשר להשתתפות ילדים בצהרון.

תשלומי ההורים לצהרון מחושבים על פי מספר ימי הפעילות. בזכות סבסוד ניכר של  המועצה הם עומדים מתחת למחיר המפוקח של משרד החינוך ומשרד הפנים.

שימו לב – החל משנת הלימודים הקודמת מופחת בהדרגה הסבסוד לצהרון של ילדים שאינם תושבי המושבה. תושב נחשב אך ורק מי שגם רשום במרשם התושבים וגם מתגורר בפועל, (דהיינו – משלם ארנונה).

דרכי תשלום:

במעמד הרישום נתתם מספר כרטיס אשראי או מספר חשבון בנק. כרטיסכם/חשבונכם יחוייב בהוראת קבע, בחלוקה ל – 10 תשלומים, החל מחודש ספטמבר 2020. באם ברצונכם לשנות את אמצעי הגביה, יהיה עליכם לפנות אל מחלקת הגביה עם אמצעי התשלום החליפי. במקרה של תשלום בהמחאות – התשלום האחרון יהיה לא יאוחר מ – 30.6.2021.

טלפונים:

חינוך: תמי (בירורים בנושא רישום) – 04-6808619

גביה: טניה – 04-6808603/ אילנית – 04-6808604

הפעילות במסגרת הצהרון (שאינה בגדר חוק לימוד חובה) מותנית בהסדרת חובות קודמים לחינוך וקביעת הסדר תשלומים מראש לשנה"ל הנוכחית.

ביטול רישום למסגרת הצהרון ייכנס לתוקף החל מראשית החודש שלאחר הודעת הביטול, ויחושב בהתאם.

במקרה של ביטול הצהרון לאחר 1.3.2021 לא ינתן החזר, למעט זיכוי על הארוחות.

ההשתתפות במסגרות הצהרון מותנית בחתימה על נהלים ותנאים לרישום, בקישור זה עד לתאריך 30.8.2020.

להלן פירוט תשלומי הורים לגני הילדים והצהרונים לשנת הלימודים תשפ"א:

ועדת החינוך של הכנסת טרם אישרה את תשלומי ההורים לשנת הלימודים תשפ"א (אגרת החינוך), ועל כן אנו יכולים לגבות אך ורק את התשלום עבור ארוחות הבוקר ועבור הצהרונים.

עם קבלת ההנחיות באשר לתשלומי ההורים, נעדכן אתכם ונעדכן את הסכום לגביה בכרטיסי המשלם שלכם.

מסגרת בוקר

עבור פעילות בימי לימודים בלבד, 30.6.2021-1.9.2020,  בשעות 14:00-7:30 (ללא חופשות וללא יולי – אוגוסט), ארוחות בוקר בלבד:

1,095 ₪ לשנה

מסגרת צהרון

עבור פעילות: בימי לימודים א' – ה' בשעות 16:00-14:00, בחופשות משרד החינוך וביולי – אוגוסט עד 13.8.2020 בימים א' – ה' בשעות 16:00-7:30 ובימי שישי בשעות  12:30-7:30. לא ניתן לקחת רק חלק מהתוכנית.

הסעיף תושבי ראש פנה תושבי חוץ
שהיה בשנת לימודים 2,281 3,516
שהיה ביולי – אוגוסט 1,100 1,696
ארוחות בשנת לימודים 3,395 3,395
ארוחות ביולי – אוגוסט 686 686
סה"כ מסגרת צהרון 7,462 ₪ 9,293 ₪
     
סה"כ מסגרת גן וצהרון 8,557 ₪ 10,388 ₪

מערכת הגנים והצהרונים פועלת בהתאם להנחיות הקורונה. ככל שיהיו שינויים בפעילות נעדכן אתכם בדבר ויוכנסו חיובים/זיכויים בכרטיסי המשלם בגביה.

 בברכת שנת לימודים פוריה,

 הילה טלאור                                                                 תמי שורץ

מנהלת מחלקת החינוך                                                   מנהלנית חינוך