‏כ"ה כסלו תשע"ח

‏13 דצמבר 2017

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 13-17

מיקום:           משרדי המועצה המקומית ראש פינה

מועד:              יום שלישי  12.12.17 בשעה 19:00

המזכיר:         מר מוטי חטיאל

נוכחים:          מר אביהוד רסקי– יו"ר

מר עודד אילת – חבר מועצה

מר עמיר ילוז – חבר מועצה

מר גדי בן שימול – חבר מועצה

מר גל קאלו – חבר מועצה

מר יואב כרמלי–  חבר מועצה

מר אהרון ברנזון – חבר מועצה

 

משתתפים:     מר דב אריאל – גזבר המועצה

רו"ח נעמה – צח"ר

מר מיקי בניון- מנכ"ל צח"ר

מר משה חמו– מתנ"ס

על סדר היום:

  1. דיון בדוחות כספיים צח"ר 2016 (מצ"ב דו"ח)
  2. דיון בדוחות כספיים מתנ"ס 2016 (מצ"ב דו"ח)

היו"ר: לפני שנתחיל בישיבה אני שמח לבשר כי אתמול, 11 דצמבר 2017 התקיים טקס חלוקת פרס שר הפנים, הרב מכלוף אריה דרעי ומנכ"ל משרד הפנים, מר מרדכי כהן, על ניהול תקין של רשויות בשנת 2016.

המושבה ראש פנה זוכה בפרס על ניהול תקין במשך 21 שנים ברציפות, החל משנת 1996 ועד שנת 2016, כולל.

התודות לקבלת פרס זה מגיעות בראש וראשונה לעובדי המועצה ושלוחותיה, המסורים והעובדים במקצועיות רבה לאורך שנים, ואני אומר בשמי תודה לכל עובדי המועצה ומוסיף ואומר, אשרי המושבה שהתברכה בעובדים כאלה

 

  1. דיון בדוחות כספיים צח"ר 2016 (מצ"ב דו"ח):

נעמה: מציגה את הדו"ח ועונה לשאלות חברים.

  1. דיון בדוחות כספיים מתנ"ס 2016 (מצ"ב דו"ח):

משה חמו: מציג את הדו"ח ועונה לשאלות החברים.

לבקשת חברי המועצה, משה נדרש ליידע את חברי המועצה בכמות המשתתפים בחוגים בחלוקה לתושבי ראש פינה ותושבי חוץ. עלות החוגים לכלל המשתתפים, בחלוקה לתושבי ראש פינה ותושבי חוץ.

הישיבה ננעלה בשעה : 20:00

     _________________                               _________________

                  המזכיר                                                            היו"ר